Konec Y chromozomu?

Již před dvěma roky tým vědců z Hawaiské University prokázal, že pouze dva geny uložené na samčím chromozomu Y jsou nutné k tomu, aby samci byli samci a zanechali po sobě potomstvo. Jmenovitě jde o geny SRY (testes deternminující faktor) a EIF2S3Y (spermatogoniální proliferační faktor). Nyní stejný tým vědců zašel ještě dále a vyprodukoval a hlavně rozmnožil samce bez chromozomu Y!

Vědci si poradili s absencí genu SRY tak, že aktivovali přímo jeho homolog a další článek signální kaskády, která v embryonálním vývoji spouští vývoj mužského pohlaví – gen SOX9. Čímž dosáhli vývoje samce z jinak „turnerovského“ embrya.

I druhý zmiňovaný gen EIF2S3Y má mimo chromozom Y svůj homolog – jde o gen EIF2S3X, který je uložen na chromozomu X. Oba geny jsou si sekvenčně natolik podobné, že vědci spekulovali, zda není důležitá spíše celková dávka produktů obou genů než přítomnost obou homologů. Toto se jim potvrdilo ve chvíli, kdy při over-expresi samotného EIF2S3X došlo u samců k iniciaci spermatogeneze.

Nic dalšího už tedy nestálo v cestě a metodou asistované reprodukce (ROSI) vědci zplodili a úspěšně rozmnožili již tři generace samců bez Y chromozomu.

Pozitivním zjištěním této studie je průkaz, že v našem genomu existují jakési genové zálohy, které jsou potlačeny/umlčeny, ale v případě potřeby se dají navodit podmínky, kdy se tyto zálohy zmobilizují a přeberou funkci ztracených nebo poškozených genů.

 

Zdroj: Y. Yamauchi, J. M. Riel, V. A. Ruthig, E. A. Ortega, M. J. Mitchell, M. A. Ward. Two genes substitute for the mouse Y chromosome for spermatogenesis and reproduction. Science, 2016; 351 (6272): 514 DOI: 10.1126/science.aad1795

O skřivanech, sovách a kolibřících pro Martinu

owl-larkSkřivanem je označován ranní typ člověka, jehož biorytmus je nastaven tak, že mu nečiní potíže ranní vstávání, vstává dokonce rád, má rád východy slunce a ranní kuropění a je celkově aktivnější v brzkých ranních hodinách. Večer již zhruba kolem deváté hodiny však bývá unavený a ospalý.

Sova je naproti tomu typ, který je nejaktivnější večer a dosahuje tou dobou nezřídka i nejlepší pracovní výkonnosti. Vstát však brzy ráno je pro ni skutečná dřina.

Typických sov je v populaci jen asi 30 %, skřivanů 10 % a zbytek lidí jsou tzv. kolibřící, kteří se více či méně blíží buď sovám nebo skřivanům (podobně jako vyhraněných praváků a leváků je málo, zatímco většina lidí je obouruká s vetší či menší dominancí jedné ruky).

Soví a skřivaní biorymty se mohou během života měnit. Většina lidí zažívá fázi sov v pubertě a rané dospělosti, s věkem se většina lidí stává skřivany, jen malý podíl jedinců chodí spát pozdě v noci a ráno vyspává i v pokročilém věku. Mezi mladými je jen sedm procent skřivanů, zatímco po šedesátce je naopak jen sedm procent osob sovami.

Osoby, které brzy uléhají ke spánku a brzy vstávají – skřivani – jsou ve výhodě při odchodu do školy. Než totiž začne vyučování, jsou v plném mozkovém výkonu. Sovy se často celé dopoledne vzpamatovávají a to může uškodit jejich studijním výsledkům. Jenže známky ve škole neodrážejí skutečnou inteligenci, protože škola nezohledňuje rozdílné biorytmy. Skřivani mají sice lepší výsledky ve škole, v testech inteligence a různých dovedností potřebných pro prestižní povolání ale za sovami zaostávají. Sovy vynikají nad skřivany zvláště v induktivní metodě úsudku, tedy v zásadní složce inteligence. Denní režim pracovního systému a školství možná sovám nepřeje, přesto je z hlediska inteligence a kariérního úspěchu lepší být tzv. sovou. Tedy být schopen pracovat večer a dlouho do noci a ráno si přispat.

Psychologové z Madridské univerzity se podívali na výsledky testů inteligence u žáků, které rozdělili do dvou skupin podle biorytmů. Ty, co brzy vstávají, označili za skřivany, naopak ty, co si rádi přispí a ponocují, za sovy. Z analýzy vyplývá, že zatímco skřivani měli obecně lepší prospěch než sovy, byly zároveň sovy inteligentnější a schopnější v několika kognitivních funkcích. Z celkového vzorku tvořili typičtí skřivani čtvrtinu žáků, zatímco sov bylo dvaatřicet procent. Zbytek vykazoval známky obou profilů – kolibříci.

Mrzuté sovy, které ráno musejí vstávat, přestože by si rády pospaly a v noci řádily, zřejmě zarmoutí objevy kanadských psychologů, podle nichž jsou totiž skřivani těmi, kdo jsou obecně se životem spokojenější. Lidé vstávající ráno brzy a večer uléhající do postele mezi prvními jsou šťastnější a prožívají naplněnější život. „Zjistili jsme, že starší lidé uvádějí více pozitivních emocí než mladí jedinci a starší lidé jsou také častěji skřivany než mladí dospělí,“ tvrdí doktor Renee Biss z University of Toronto. Za vše zřejmě může společnost, jejíž rytmus je většinově sladěn s biorytmem skřivanů. Ti tak zažívají méně stresu z časného stávání do práce a jsou spokojenější.

Závěrem:

Podobně jako se většina praváků dokáže naučit používat svout levou ruku je-li to třeba, tak i skřivani a sovy se dokáží přispůsobit řádu a dennímu rytmu jejich okolí.

 

Skřivani Sovy
Nejostražitější(self-report) Poledne Kolem 18 h
Nejproduktivnější (self-report) Dopoledne Odpoledne a večer
Nejaktivnější Kolem 14:30 Kolem 17:30
Nejlepší nálada 9-16 h Stoupavá do 22 h
Nejvyšší teplota Kolem 15:30 Kolem 20:00
Věk Většina lidí nad 60 let Většina studentů
Spánek Do postele chodí o 2 h dříve než sovy, usínají snadno a rychle Velmi variabilní. Pokud nemusejí do práce/školy, pak ponocují
Používání budíku Nepotřebují budík Budík s opakovaným alarmem
Nejnižší teplota a zároveň nejhlubší spánek Okolo 3:30 Okolo 6:00
Kvalita spánku Spí hlučněji (chrápou), budí si více odpočinutí v průměru 3,4 h po dosažení teplotního minima, probouzí je jejich vnitřní budík Spí celkově méně, budí se ospalé průměrně po 2,5h po dosažení teplotního minima
Klimbání Vzácně Častější a delší podřimování během dne
Cvičení Ráno Večer
Nejvyšší tepová frekvence Kolem 11 h Kolem 18 h
Nejnižší tepová frekvence Kolem 3 h Kolem 7 h
Spotřeba kávy Malá Velká
Osobnost Spíše introverti (není vědecky podloženo) Spíše extroverti (není vědecky podloženo)
Práce na směny Preferují jednosměnné provozy Lépe tolerují střídání nočních a denních služeb
Cestování Trpí na jet lag Rychlejší a lepší adaptace na změnu časového pásna
Maximální sekrece melatoninu Kolem 3:30 Kolem 5:30

 

Jak se bavit na zkoušce, u které vám nezáleží na výsledku

 • Přineste si polštář, hoďte si šlofíka (nebo to aspoň předstírejte). Patnáct minut před koncem vstaňte a protřete si oči se slovy: „Ježíši, to je hodin! Tak se do toho dáme.“ Něco tam načmárejte a odevzdejte o 5 minut dříve.
 • Po rozdání zadání začnete křičet: „Pepo, Pepo, mam výsledky!“
 • Pokud je to zkouška z matematiky, odevzdejte esej. Pokud je to zkouška z jazyka, odpovídejte matematickými symboly. Buďte kreativní. Používejte integrály.
 • Dělejte si vlaštovky. Snažte se trefit asistentovi do levé nosní dírky.
 • Mluvte si celou dobu pro sebe. Debatujte sám se sebou. Pokud budete požádáni, abyste zmlkli, odsekněte, že to slyší vaše myšlenky. Pak si začnete vykládat, jaký je asistent vůl.
 • Po obdržení zadání na něj 5 minut tupě zírejte. Pak vstaňte a začnete křičet: „Vůbec tomu nerozumím a to jsem celý semestr chodil na cvičení! O co jde? A kdo vůbec jste? Kde je ten, co tu má být?!“
 • Doneste si digitální hru. Zapněte zvukové efekty.
 • Najděte zajímavý způsob, jak odmítnout každou zadanou otázku. Např.: „Odmítám odpovědět na tuto otázku, protože se příčí mému náboženskému založení.“ Buďte kreativní.
  Přiveďte si s sebou své oblíbené domácí zvíře.
 • Vleťte do posluchárny a zařvěte: „Už mě maj‘, musím zdrhnout!“
 • Po patnácti minutách vstaňte, roztrhejte všechny papíry na malé kousíčky, vyhoďte je nad sebe a zařvěte: „Veselé vánoce!“ Pokud máte odvahu, požádejte o nové zadání s tím, že jste staré ztratili. Opakujte to každých 15 minut.
 • Pište štětcem nebo zvýrazňovačem.
 • Přijďte na zkoušku v plavkách nebo županu.
 • Přijďte s extremním záchvatem Turetova syndromu. Buďte hodně vulgární. (Tj. syndrom, při kterém člověk začne mluvit sprostě).
 • Udělejte zkoušku v cizím jazyce. Pokud žádný neumíte, vymyslete si ho. Pokud se jedná o zkoušku z matematiky, používejte římské číslice.
 • Přineste si něco, abyste to mohli házet na asistenta, když se nedívá. Obviňte osobu, kterou nemáte rádi.
 • Jakmile dostanete zadání, snězte ho.
 • Vejděte do posluchárny s filmovým štábem. Vysvětlete asistentovi, že si chcete nechat natočit záznam a naznačte mu, že by mohl dostat určité procento z výnosu.
 • Každých pět minut vstaňte, seberte všechny svoje věci a sedněte si o místo dál. Pokračujte.
 • Odevzdejte o 30 minut dříve. Komentujte to jako extrémně lehké.
 • Přineste si černý fix a všechny své odpovědi si okamžitě zcenzurujte.
 • Dvacet minut po obdržení zadání vstaňte a rozházejte všechny věci se slovy: „Já na to seru!“ a triumfálně odejděte.
 • Vyvolejte vzpouru. Například pohrozte, že jestli se všichni nepřidají, tak rovnou odcházíte.
 • Snažte se vypadat opile (nejlépe totálně!).
 • Poznamenejte, jak dnes asistent vypadá sexy (nehledě na pohlaví).
 • Přijďte na zkoušku v černém plášti. Po půl hodině si nasaďte černou masku a začněte řvát, že jste Fantom Opery, dokud vás nevyhodí.
 • Po obdržení zadání se začnete hlasitě smát se slovy: „To fakt chcete, abych si život kazil takovouhle sra*kou?!“
 • Přineste si vodní pistolku.
 • Začnete si pískat svou oblíbenou píseň. Nenechte se přinutit, abyste zmlkli. Pokud vás budou chtít skutečně vyhodit, změňte repertoár.
 • V polovině zkoušky začnete dělat brajgl.
  Pokud se jedná o zkoušku z matematiky, snažte se vymyslet co nejdelší čísla a komplexní čísla kam můžete. Pokud se jedná o zkoušku z jazyka, snažte se pořád odbíhat ke svému životnímu příběhu.
 • Přijďte na zkoušku v rytířské zbroji.
 • Přiveďte si sebou osobu s vějířem. Trvejte na její přítomnosti, protože jinak se vám špatně dýchá.
 • Když vejdete, postěžujte si na vedro. Svlékněte se donaha.
 • Zavolejte si asistenta, ukažte na libovolnou otázku a zeptejte se ho na odpověď. Snažte se to z něj dostat.
 • Přiveďte s sebou spousty lidí, aby vám dělali vlny (jako na stadiónu).
 • Házejte si s kamarádem talíř přes celou místnost.
 • Přineste si sebou co největšího a nejošklivějšího maskota. Modlete se k němu často. Zapřemýšlejte i o nějaké oběti.
 • Během zkoušky rozeberte na co přijdete.
 • Pište otočeně o 90 stupňů a pozpátku.
 • Přineste si s sebou hudební nastroj a hrajte svou oblíbenou melodii. Pokud vás budou okřikovat, snažte se je přesvědčit, že bez toho nemůžete myslet.
 • Napište deset důvodů, proč je profesor blb.